WILDPLAKKEN

WILDPLAKKEN

Blog

Op deze pagina's vind je nieuws over fotograaf Bert Danckaert. Hier worden zijn fotografieteksten, o.m. geschreven voor <H>ART (www.kunsthart.org) gepubliceerd.
Daarnaast word je geïnformeerd over tentoonstellingen, publicaties en fenomenale randverschijnselen uit de wondere wereld van de fotografie.

Lees hier de teksten verschenen in De Tijd tussen 1999 en 2005

Lees hier de teksten verschenen in <H>ART tussen 2006 en 2010

Breda Photo

FototekstenGeplaatst door Bert Danckaert zo, oktober 10, 2010 21:22:25

Een wereld uit balans

Bredaphoto pakt uit met ijzersterke editie

Tot 24 oktober loopt het tweejaarlijks fotofestival van Breda. Onder de noemer ‘TILT’ toont een vijftigtal fotografen uit alle windstreken van de wereld foto’s die het begrip ‘crisis’ onder de loupe nemen. Naast spectaculaire openluchtpresentaties worden er reeksen en projecten getoond in de musea en galeries van Breda. Internationale zwaargewichten hangen er -zonder onderscheid- naast ontluikend talent, geselecteerd uit foto-opleidingen uit Nederland en Vlaanderen.

Het gaat niet goed met de wereld. Vorig jaar kenden we een ongeziene bankencrisis die tot vandaag doorzindert. Het klimaat is naar de maan terwijl overbevolking leidt tot onleefbare megasteden. De storm Katrina legde de kwetsbaarheid van New Orleans bloot en BP zorgde voor de grootste olieramp in de wereldgeschiedenis door de ontploffing van het boorplatform Deepwater Horizon. Bosbranden teisteren de wereld en aan de ‘war on terror’ lijkt geen einde te komen. We staan op een keerpunt: ofwel gaan we terminaal de bocht uit, ofwel kantelt de pendule en komt er meer rust.
Monumentaal
De curatoren van ‘TILT’ vertrokken voor deze editie van het fotofestival van de gespannen positie van onze planeet. Het thema is inhoudelijk zó geladen dat iedere vrijblijvendheid in de kiem gesmoord wordt. Het affichebeeld komt uit de serie ‘Hyper’ van de Franse fotograaf Denis Darzacq. We zien mensen vliegen, hangen en vallen in de supermarkt. Darzacq werkte voor deze opnamen met dansers die hij vastlegde precies op het moment waarop hun opgaande beweging overging in een neergaande. Die fictieve ‘stilstaande momenten’ leveren surreële situaties op van mensen die mentaal en fysiek los lijken te komen van de banale omgeving van supermarktschappen vol plastieken emmers of pudding. De foto’s werden voor Bredaphoto afgedrukt op metershoge zeildoeken en in openlucht opgesteld in het Chassépark. In datzelfde park (waar de meeste openluchtpresentaties te zien zijn) vinden we ondermeer foto’s over het cultuur-natuurconflict gezien door Peter Bialobrzeski (D). Zijn nachtopnamen van Aziatische grootsteden tonen schijnbaar wilde natuur in het artificiële licht van kranen of straatlantaarns. Van de Canadese fotograaf Robert Polidori is er een selectie uit het werk ‘After the Flood’ over New Orleans na de verwoestende doortocht van Katrina met rampzalige overstromingen tot gevolg. Peter Granser (D) toont er werk uit ‘Signs’ met de conservatieve staat Texas als achtergrond. We zien lege legerbasissen, wachtend op de al dan niet terugkerende soldaten uit Irak of een gigantische high-tech kerk. De Zwitser Yann Gross toont dan weer een positiever verhaal over Oegandese skateboarders en hun passie. Van Mark van der Zouw en Corné van der Stelt (NL) is er de aangrijpende fotoreeks ‘Stil-Leven’ met interieurs van mensen die zich in eenzaamheid volledig verwaarloosd hebben. Bijzonder mooi zijn de foto’s van de Fin Ilkka Halso. Zijn foto’s nemen de kwetsbaarheid van de natuur als onderwerp. Halso construeert beelden van onbestaande futuristische mega-serres waarin de mens de laatste restanten van vegetatie tracht te conserveren. Chris Jordan (VS) toont landschappen van computeronderdelen, autowrakken of gsm-opladers. Van diezelfde Jordan vinden we ook een meer bescheiden presentatie in Breda’s Museum: ‘Midway’ is een serie van dode vogels, half vergaan met hun magen vol plastic dopjes, aanstekers en andere troep die wellicht hun leven voortijdig beëindigde. De tegengestelde spanning tussen de bijzonder verleidelijke esthetische beelden en hun gruwelijke inhoud, komt zo mogelijk nog sterker tot uiting in het werk van Olaf Otto Becker (D). Groenland en het smeltende ijs door de opwarming van de aarde zijn hier het onderwerp. Het levert feeërieke landschappen op met wit en fluorescent groen.
Overlevingsconstructies
De Brit Stefan Canham en de Chinese Rufina Wu maakten een werk over een vreemd soort ‘sloppenwijk’ in Hongkong. Door de onbetaalbare grondprijzen worden nu ook de daken van flatgebouwen verhuurd. Heel wat gezinnen leven er in zelf in mekaar getimmerde huisjes. De foto’s worden vergezeld van cynische architectuurtekeningen van deze bedenkelijke overlevingsconstructies. Op de binnenplaats van Breda’s museum is er opnieuw een monumentale presentatie te zien: Charlotte Lybeer (B) toont er het recente werk ‘LARP, taking a holiday from everydayness’ (2009). LARP staat voor Live Action Role Playing, het is een sociaal fenomeen waarin mensen zich verkleden in zelfverzonnen personages. Een hilarische bedoening, geïnspireerd door de (virtuele) wereld van games, films en fantasy.
Van Carl De Keyzer (B) wordt de sterke serie ‘Trinity' over de globalisering van macht en geweld getoond in het Graphic Design Museum. Een andere landgenoot, Nick Hannes, brengt dan weer ‘Red Journey’ in galerie Ecker. Het is een reisverslag over voormalige Sovjetstaten, gevangen tussen communistisch verleden en de harde realiteit van de vrijemarkteconomie.
Tal van andere presentaties zijn terug te vinden op verschillende locaties in Breda. ‘TILT’ is een betekenisvolle fotografische getuigenis van een wankele planeet. Zonder te moraliseren stemt het festival tot bezinning en actie.

Bert DANCKAERT

‘Bredaphoto’ loopt tot 24 oktober op verschillende locaties in Breda. Het ‘centrale punt’ is ondergebracht in de Stadsgalerij, Oude Vest 34, Breda. Open van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17u. Er is een mooie catalogus beschikbaar voor 24,90 euro. Diverse evenementen, lezingen en projecten worden georganiseerd tijdens het festival. Alle info op www.bredaphoto.nl


Denis Darzacq, uit de serie 'Hyper'

  • Reacties(0)//blog.potaarde.be/#post56